Op Wielekes: verslag info-avond

Op Wielekes

We mogen van een mooie opkomst spreken op onze eerste infosessie “Op Wielekes”, waarvoor grote dank!  Een tiental - en vooral, enthousiaste - ouders spraken er hun steun uit voor hulp bij de opzet van een Op Wielekes-depot in Aalter, voor hulp bij de uitbating, of gewoon als mogelijke gebruiker (want ook zij waren en zijn welkom op de bijeenkomsten).
Natuurpunt Aalter en de Gezinsbond Aalter willen er mee hun schouders onder zetten om dit initiatief van de grond te krijgen in Aalter.  Het volgende werd afgesproken:

  • we stellen de vraag aan het college van burgemeester en schepenen in Aalter om een opstartbegeleiding voor "Op Wielekes" aan te vragen via "Gemeente voor de Toekomst"; er is voor de gemeente ook een stevige financiële ondersteuning mogelijk vanuit de provincie Oost-Vlaanderen; met de opstartbegeleiding wordt het een heel stuk eenvoudiger om "Op Wielekes" van start te laten gaan
  • we stellen ook de vraag aan de gemeente of zij een geschikte locatie kunnen voorzien; de vraag wordt ook gesteld aan de Kringwinkel in Aalter, omdat dit uit de discussie als een bij uitstek geschikte lokatie niaar voor kwam
  • we streven naar een opstart in het voorjaar 2020

We spreken opnieuw af op dinsdag 3 december om 20u in Villa Snoeck, om de vordering en de volgende stappen te bespreken.  Was je er de eerste keer niet bij, maar ben je wel geïnteresseerd?  Kom ook zeker af.   Op eenvoudige vraag aan gezinsbond.aalter@hotmail.com krijg je de powerpointpresentatie van Op Wielekes toegestuurd.

Ontvang je onze nieuwsbrief al?

Klik op het oranje blokje hieronder om ons je e-mailadres te bezorgen. Je kan je later steeds terug uitschrijven als je dat wil.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.